Om oss

Tilsatte

Advokat Haldor Tveit


Utdanning:
Fagområde:


Telefon:
E-post:


Cand. Jur. frå 1974
Tingsrett, Arv og skifte rett, Odelsrett, Familierett,
Avtalerett, Strafferett, Erstatningsrett, Eigedomsmekling,
Jordskifterett.
53 40 24 40
tveit@advokat-hjelp.no
Advokat Karl Anders Horneland


Utdanning:
Fagområde:


Telefon:
E-post:


Master i rettsvitenskap frå 2007.
Familie, barn og arv, tingsrett, fast eigedom, avtalerett,
konkurs, eigedomsmekling m.m

53 40 24 40
horneland@advokat-hjelp.no


Advokat Julianne Sellgren


Utdanning:
Fagområde:


Telefon:
E-post:


Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2011.
Arbeidsrett, familie og arv, erstatning, avtalerett, tingsrett, strafferett, eigedomsmekling og barnevern.

53 40 24 40
sellgren@advokat-hjelp.no


Sekretær Berit Tverborgvik


Fagområde:

Telefon:
E-post:


Sekretær, Rekneskap

53 40 24 40
tverborgvik@advokat-hjelp.no


Sekretær Henriette Matre Hagenes


Fagområde:

Telefon:
E-post:


Sekretær/kontormedarbeidar

53 40 24 40
hagenes@advokat-hjelp.no