Om oss

Tilsatte

Advokat
Haldor Tveit

Utdanning: 
Cand. Jur. frå 1974

Fagområde: 
Tingsrett, Arv og skifte rett, Odelsrett, Familierett,Avtalerett, Strafferett, Erstatningsrett, Eigedomsmekling, Jordskifterett.


Tel: 53 40 24 40

tveit@advokat-hjelp.no

Advokat
Karl Anders Horneland

Utdanning: 
Master i rettsvitenskap frå 2007.

Fagområde: 
Familie, barn og arv, tingsrett, fast eigedom, avtalerett,konkurs, eigedomsmekling m.m


Tel: 53 40 24 40

horneland@advokat-hjelp.no

Advokat
Julianne Sellgren

Utdanning: 
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2011.

Fagområde: 
Arbeidsrett, familie og arv, erstatning, avtalerett, tingsrett, strafferett, eigedomsmekling og barnevern.


Tel: 53 40 24 40

sellgren@advokat-hjelp.no


Advokat 
Øystein T. Meidell Dahle

Utdanning:

Cand. Jur. frå 1994


Fagområde:

Arbeidsrett, tingsrett, arv og skifte, generell forretningsjus, avtalerett, selskapsrett, generasjonsskifte og eigedomsmekling.

Tel: 53 40 24 40

meidell.dahle@advokat-hjelp.no


Sekretær
Berit Tverborgvik

Fagområde: 
Sekretær, Rekneskap


Tel: 53 40 24 40

tverborgvik@advokat-hjelp.no