Om oss

Tilsatte

Advokat
Haldor Tveit

Utdanning: 
Cand. Jur. frå 1974

Fagområde: 
Tingsrett, Arv og skifte rett, Odelsrett, Familierett,Avtalerett, Strafferett, Erstatningsrett, Eigedomsmekling, Jordskifterett.


Tel: 53 40 24 40

tveit@advokat-hjelp.no

Advokat
Karl Anders Horneland

Utdanning: 
Master i rettsvitenskap frå 2007.

Fagområde: 
Familie, barn og arv, tingsrett, fast eigedom, avtalerett,konkurs, eigedomsmekling m.m


Tel: 53 40 24 40

horneland@advokat-hjelp.no

Advokat
Julianne Sellgren

Utdanning: 
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2011.

Fagområde: 
Barnevern, familie og arv, erstatning, avtalerett, tingsrett, strafferett, eigedomsmekling og arbeidsrett.


Tel: 53 40 24 40

sellgren@advokat-hjelp.no

Bilde av de ansatte på Advokatkontoret Sunnhordland AS

Advokat
Siri Trude Øvstebø

Utdanning:

2003 English Commercial Law, College of Law, London

2000 Styrekompetanse. BI Bergen

1997 Cand.jur, Universitetet i Bergen

1989 Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo

 

Rettsområder: 

Skilsmisse/skifte

Barnefordeling/fast bosted og samvær

Barnevern

Testament/ arv/ skifte

Arbeidsrett/ trygd/ forsikring

Pasientskadeerstatning

Bistandsadvokat

Forsvarer


Tel: 53 40 24 40

Siri@advokatfordeg.no

Hjemmeside: 

www.advokatfordeg.no

Sekretær
Berit Tverborgvik

Fagområde: 
Sekretær, Rekneskap


Tel: 53 40 24 40

tverborgvik@advokat-hjelp.no