Rettsområde

 • Familie, arv, skifte, barn
 • Helserett
 • Eigedom, landbruk, odel
 • Arbeidsrett, offentleg rett
 • Avtalar
 • Generell forretningsjus
 • Strafferett
 • Konkurs
 • Eigedomsmekling
 • Allmenn praksis
 • Barnevern
 • Generasjonsskifte
 • Jordskifterett